Villa eko-ett milövänligt hus av lättklinker

Källa: Allt om bostad-artikelarkiv. För att stimulera ett ökande intresse för ekologiskt byggande har Finja
Betong arbetat fram ett koncept baserat på lättklinker.
– Att bygga i lättklinker är ingen ny teknik. Det handlar ett nytt sätt att se på materialet, säger Veronica Jensen, marknadsansvarig på Finja Betong. Lättklinker är ett naturligt återvinningsbart och allergisäkert material och
har mycket bra ljud-/värmeisolerande egenskaper. Läs mer.