Vill sänka gränsen för BPA

Källa: energi-miljo.se. I en rapport tonar Efsa ned riskerna med bisfenol A. Men kommande studier kan ändra riskbedömningen redan i år.

EU:s livsmedelsmyndighet Efsa har gått igenom drygt 450 vetenskapliga studier om hälsoriskerna med plastkemikalien bisfenol A och kommit fram till att oron kan vara överdriven. Enligt myndigheten får människor och foster i sig så små mängder av bisfenol A, BPA, att kemikalien inte anses skada hälsan. Efsa bedömer dock att det finns vetenskapligt stöd för att BPA påverkar njurar, lever och bröstkörtlarna hos försöksdjur. Det är mer osäkert om kemikalien påverkar fortplantning, ger hjärt- och kärlsjukdomar eller orsakar cancer. Läs mer.