Vi kan inte låta någon annan ta över Vattenfalls brunkol

Källa: GreenpKolkrafteace. Vi går nu vidare i processen för att ta över Vattenfalls brunkol. Inte för att vi egentligen vill det, utan för att det är nödvändigt. När politikerna inte tar sitt ansvar måste vi i miljörörelsen ta saken i egna händer. Vår ambition är att överta verksamheten för att direkt lämna över den till en nystartad stiftelse som ska ha till uppgift att fasa ut brunkolsverksamheten på ett ansvarsfullt sätt till 2030. Vi vill genom vårt övertagande maximera värdet för Vattenfalls ägare, den svenska befolkningen, och för den tyska befolkningen. Läs mer.