Vi bor Off-grid!

 

Källa: Klokahem.se .Eller off-the-grid som det också heter. Det betyder att de inte är kopplade till något nät för sin el-, vatten- och värmeförsörjning. Det går inga kablar eller rör till och från huset.Vattnet kommer från egen brunn och avloppet renas i en trekammarbrunn och en infiltrationsanläggning. Elen gör de själva och sparar i egna batterier.
Eftersom huset är ett passivhus behöver de knappt någon uppvärmning och pengarna de snuvar elbolagen på har de istället investerat i solceller och ett litet vindkraftverk som producerar all el de behöver. Läs hela artikeln här.