Vedeldning ger upphov till nyttiga antioxidanter!

Källa: miljoportalen.se. Vedeldning-mysigt och naturligt eller stinkande och miljöfarligt. Vedrök innehåller sotpartiklar och anses vara cancerframkallande. Men på Chalmers avdelning för kemisk miljö­vetenskap har doktoranden Maria Olsson studerat vad röken faktiskt innehåller. De har funnit att vedeldning ger  upphov till vedröksfenoler, som liknar antioxidanten vitamin E. Antioxidanter används i kost och kosttillskott för att skydda kroppens celler mot angrepp från syreradikaler, sjukdomar och åldrande. Antioxidanter i rök blir extra effektiva eftersom de tas upp genom andningsvägarna. Dessa antioxidanter skulle sedan kunna skydda kroppen mot de hälsofarliga ämnen som finns i vedrök. Björkved är bättre än barrträdsved. Läs mer.