Varsamt – fin webbplats om byggnadskultur och byggnadsvård

Källa: Gård och torp samt Varsamt.  Webbplatsen “Varsamt” handlar om att hus från olika tider ser olika ut och hur man tar hand om dem på ett varsamt sätt. Utan kunskaper kan tidstypiska karaktärer, kvaliteter och arkitektoniska egenskaper lätt byggas bort i samband med renoveringar. Här hittar du information kring byggnadstrender från före 1890 till 1990-talet, klassiska byggnadsmaterial och metoder. Läs mer.