Värmdö kommun kan satsa på klimatsmarta och sunda hus

Byggen i kommunal regi ska ske på ett klimatsmart sätt, föreslår Folkpartiet i Värmdö som vill att Kommunstyrelsen utarbetar ett program för miljöanpassat byggande.

-¬Det är viktigt att kommunen föregår med gott exempel och att vi politiker vågar ställa långtgående krav, säger folkpartistiske kommunalpolitiker Claes-Göran Klingberg.

Startskottet för satsningen föreslås bli en ny skola i Gustavsberg som ska ersätta en nedbrunnen skolbyggnad.

-Inget ont som inte har något gott med sig. Vi har nu möjlighet att snabbt få igång ett klimatbygge, säger Claes- Göran. Han tror att projektet skulle kunna ge en spridningseffekt och sätta Värmdö på kartan som miljökommun.

Koldioxidneutrala hus
Koldioxidneutrala hus bidrar inte till den globala uppvärmningen under brukartiden. De är välisolerade och producerar själva den energi de behöver genom solceller och solfångare. De kan till och med ge överskottsel som kan levereras till elnätet.

Sunda hus
– Men det är lika viktigt att husen är sunda som att de är energisnåla, säger Roland Ekstrand som är sakkunnig inom Folkpartiet.

Han har tidigare suttit Allergikommittén och i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Där har han sett vad mögel och sjukahus-problem kan ställa till med. På grund av mögel tvingades kommunen att riva en högstadieskola. Eleverna kunde inte vistas i de hälsosovådliga lokalerna.

-Man ska inte bygga in problem, säger Roland som bland annat anser att cellplast är ett katastrofalt byggmaterial.

Cellplasten suger fukt och är det material som orsakade de omskrivna fuktproblemen i Hammarby sjöstad.

Roland förordar cellglas i de klimatsmarta husen. Det är ett naturmaterial som har bra energivärden och inte kan mögla eller brinna. Merkostnaden för ett koldioxidneutralt hus beräknas ha tjänats in efter fem år.

Snabbstart för projekt med långsiktig hållbarhet
Förslaget om en klimatsmart återuppbyggnad diskuteras nu i kommunen. Ett skolbygge skulle kunna komma igång under 2010.