Våra kära trasmattor

Väv,_TrasmattaKälla: Gård och torp. Frågan är om det finns någon inredningsdetalj i Sverige som har fortlevt så länge som trasmattan. Så skriver Kerstin Ankert och Ingrid Frankow i sin bok Den svenska trasmattan.

Trasmattor har funnits i svenska hem åtminstone sedan slutet av 1700-talet, troligen längre än så. För så länge sedan förekom mattorna i högreståndsmiljö, de enklare hemmen hade granris eller halm på golven. Textilier var dyra och fick inte slitas hur som helst, på sin höjd hängde man upp dem på väggen till fest. Att lägga dem på det smutsiga golvet var otänkbart.Läs mer.