Vad är terpentin?

Källa: Wikipedia och kemikalieinspektionen. Bild: wikicommons.

terp
Tappning av terpentin från en tall

 Terpentin (latin terebinthina, av persiska termentin eller turmentin) är ett destillat från framförallt olika arter avbarrträ, särskilt olika arter av tall. Terpentin används främst för att späda färg. Terpentin är förvisso ennaturprodukt. Det luktar gott men är inte så hälsosamt att inandas. Begränsa användningen så långt som möjligt och sörj för god ventilation om du använder det.

Terpentin framställs alltså genom att man tagit tillvara flyktiga ämnen, framförallt terpener, ur trä. Detta kan ske på olika sätt och eftersom olika träd innehåller olika halter av olika terpener är sammansättningen hos olika terpentiner mycket varierande. Färsk terpentin är färglös men efterhand som terpenerna oxideras, och det gör de lätt och kontinuerligt, blir vätskan mer gulfärgad. Terpentin luktar starkt från ingående terpener… Läs mer.