Utställning: Bo hållbart i Hjärtum – en vision om en ekoby

Skärmklipp-hjärtumHur kan socialt och miljömässigt hållbart boende bli verklighet i Hjärtum? Det visar en utställning i Hjärtumsgården med start 29 september då  invigning sker kl. 13-16.  Utställningen håller sedan öppet till
till 5 oktober, måndag-lördag kl. 13-16 samt kvällsöppet onsdag till kl. 20.

Bakgrund: .Under åren 2017-2018 har Lilla Edets kommun arrangerat ett antal dialogmöten med syfte att hitta vägar till bättre medskapande och integration. Här väcktes en idé om att starta projektet ”Ekoby – Hållbart boende i Hjärtum?”. En intressegrupp bildades i Hjärtum, vilken önskade vitalisera landsbygden med en ekoby med bostäder, verksamheter och mötesplatser.

Under ett och ett halvt år har nu gruppen jobbat med idén. Resultatet av workshops, dialogträffar och studiebesök har mynnat ut i flera förslag/boendekoncept som nu ställs ut i utställningen ”Bo hållbart i Hjärtum?”.

I utställningen visas möjligheterna att etablera en hållbar boendemiljö för bygdeutveckling, integration, generationsboende samt hur vi tillsammans kan verka för en levande landsbygd och bygga billigare bostäder.

Utställningen öppnas 29 september med bland annat en föreläsning av arkitekt Erik Berg, från arkitektbyrån Inobi AB i Göteborg, som lett det praktiska processarbetet och ställt samman de förslag som kommit fram under arbetets gång. Han berättar om processen och visar bilder och skisser på de förslag på framtida boenden som projektet mynnat ut i. Flera andra föreläsare, bland annat självbyggare, banker som specialiserat sig på just ekobyar samt boende från liknande boenden, är också inbjudna att delta under den vecka som utställningen pågår.

På plats under hela utställningen finns medarbetare från projektet som välkomnar ytterligare tankar och förslag från dig som utställningsbesökare.

Projektet finansieras av Länsstyrelsen Västra Götalands län och flera lokala föreningar är med i styrgruppen, bland annat Klubb Solidaritet och Hushållningssällskapets Gille.

Vid frågor

Välkommen att kontakta Mai Lundell, integrationssamordnare i Lilla Edets kommun via telefon: 0520-65 99 55 eller e-post: mai.lundell@lillaedet.se

Skärmklipp-hjärtum

Datum: 29 september 2019
Tid: kl 13:00
Plats: Hjärtumsgården, Hjärtum
Arrangör: Lilla Edets kommun i samarbete med flertalet lokala föreningar