Understenshöjden, första ekobyn i Stockholm

Källa: Hållbar stad. Husen med sina gråaktiga träfasader ser ut som om de alltid har legat där bland små bergknallar, björkar, gräs och slingrande gångvägar. Understenshöjden i närförorten Björkhagen är Stockholms äldsta ekologiska småhusområde. Husen med trägolv och takpannor av lertegel invigdes 1995 och har från början enbart förbrukat förnyelsebar energi.

– Jag upptäckte att det fanns något som hette ekobyar och kände att en sådan skulle vi ha i Björkhagen! HSBs miljöchef Mia Torpe är en av många drivande krafter bakom HSBs pionjärprojekt och själv bosatt i Understenshöjden. Läsmer

Foto: Cathrine Bülow. Ekobyn Understenshöjden.

.