Tidigare okända PCB:er hittas i nyrenoverade kök

PCB är ett ämne, som var populärt fram till 1970-talet, då det förbjöds på grund av sina giftiga egenskaper. Bland annat användes PCB för att foga samman betongkonstruktioner och därför har många fastigheter idag genomgått dyra saneringar.

I nya analyser av inomhusluften har dock tre nästan okända PCB:er dykt upp  (PCB-47, PCB-51 och PCB-68).  Högst halter hittades i nybyggda hus och i lägenheter där man nyligen renoverat köket. Forskarna misstänker därför att PCB:er bildas oavsiktligt när man skapar fasta ytmaterial, som lacker och färger. De avdunstar sedan sakta till inomhusluften. Läs mer.