“Takspån av sten” – en text om skiffertak

Källa: Alternativ.nu. “Höjden av lyx”, tycker en del när de tänker på skiffertak. “Bevare mig för gamla läckande skiffertak”, säger andra… Båda har faktiskt rätt. Skiffer har lagts på många slott och herresäten, domkyrkor och andra förnäma hus där bara det allra bästa dög. I bygderna omkring skifferbrotten var transporterna korta och skiffern relativt billig och ansågs väl som en gudagåva. “Takspån av sten! Kommer att hålla i evighet…” Läs artikeln här.