Takodling i New York och Stockholm

Källa: Allt om trädgård. En ny trend som växer till sig hos stadsbor är längtan till landet och ett grönare och enklare liv. Att odla i staden blir allt vanligare. Även restauranger tar fasta på denna gröna våg och närodlar där de kan. Där markytor är dyrt har man börjat ta tillvara på taken, som möjliga odlingsytor. På restaurang Bell book & candle i Greenwich Village i New York får köket sina nyskördade ekologiska grönsaker, frukter och örter levererade direkt från den egna takträdgården. Läs artikeln här.