Näver- traditionellt tätskikt för tak

Källa: Hallahus.se. Idag skyddar vi våra gröna tak med platonmattor. Traditionellt har man använt näver för detta ändamål. Tak med tätskikt av näver brukar i allmänhet benämnas torvtak eller vedtak, det vill säga efter det material som för ögonen är mest synligt. Men torvens och takvedens funktion är egentligen bara att hålla nävertäckningen på plats. Det är näverlagret som är det funktionella tätskiktet.
Näver är ett utmärkt material som använts under mycket lång tid för att skydda byggnader mot regn och för att isolera golvåsar och andra byggnadsdelar från markfukt. Läs hela artikeln här.