Svenskt skogsbruk – ett storskaligt felsteg?

Bild: Flickr av Oskar Karlin
Bild: Flickr av Oskar Karlin
Bild: Flickr av Oskar Karlin

Källa: Sverigesnatur.org.  Forskning kring skogsbrukets effekter visar att det svenska skogsbruket är utarmande och att dagens schablonartade hänsyn är alltför bristfällig. Det går inte att med de skogsbruksmetoder som används idag klara miljömålen och kraven på bevarande av skogens biologiska mångfald. Det skriver tre naturskyddare som till vardags arbetar med naturvård i skogsbruket och/eller forskat kring detta. Läs mera