Svenska elkunder är miljöbovar – utan att veta om det

Noll procent av svenskarna vill att deras el kommer från kolkraft. Noll procent. Inga svenskar vill ha kolkraft, ändå är det precis vad de får. Att svenskar är så starkt emot kolkraft vet vi genom den undersökning vi låtit Sifo genomföra på uppdrag av oss på Telge Energi.

Den el som lyser upp och värmer svenska hem köps och säljs på en nordisk elbörs. Det betyder att elen svenska hushåll förbrukar lika väl kan komma från Sverige som från våra grannländer. Vilket gör den smutsigare. 15 procent av elen som produceras i Norden kommer från fossila källor. Det är främst kolproduktion i Finland och Danmark driver som upp siffrorna. Svenskarna är alltså miljöbovar mot sin vilja. Läs mer.