Supersnålt kontor byggs i Kalmar

Källa: Byggvärlden.se. En mycket energisnål kontorsbyggnad invigs i december i centrala Kalmar. Det är Skanska som snart slutför bygget av Länsförsäkringars nya huvudkontor för Kalmar län.

Tack vare solfångare på utsidan, sedumväxt på taket, snålspolande blandare och toaletter, uppvärmning med miljövänlig fjärrvärme och lokalt producerade byggmaterial för minska utsläppen så klarar byggnaden den högsta platinaklassen inom den amerikanska miljöstandarden Leed liksom EU-standarden Green Building. Läs hela artikeln här.