Studie visar vägen mot giftfria byggen

RoadKälla: Byggindstrin. Trafikverket, Skanska och IVL Svenska Miljöinstitutet och Basta har gått samman för att se hur långt det är möjligt att gå för att bygga med giftfria material. “Resultatet är positivt. Det visar att det går att bygga vägar helt utan utfasningsämnena, det vill säga de allra farligaste ämnena”, säger Malin Kotake. Läs mer.