Stommen- lär dig mer om byggnadens skelett

Källa: Hålla hem. Väggen har flera olika uppgifter. Den skall bära upp taket och mellanbjälklagen. Den skall ge huset dess visuella uttryck. Den skall vara en skyddande skärm som stänger inne värme och hemtrevnad, medan den stänger ute vind, regn, kyla, och diverse otrevligheter. I det äldre byggandet utfördes fasaderna som homogena konstruktioner, där stommen fick klara alla dessa uppgifter. Det kunde vara murade väggar i tegel och kalkbruk, eller timrade väggar som var vanligast hos oss. Dagens moderna fasader är uppbyggda efter flerskiktsprincipen, där varje skikt är utfört för att på bästa sätt klara en, och endast en uppgift. Läs mer.