Ställ färgindustrin mot väggen!

Färg (2)Källa: Gård och torp.se. När till och med Villaägarna rekommenderar att man inte använder plastfärg bör utbudet i landets färgaffärer förändras mot bättre färger.

Den som bara besöker moderna färgaffärer vet knappast om andra färgtyper än plastfärg och vattenbaserad alkydfärg. Ingetdera är särdeles lämpligt för trä, men det verkar inte hindra att försäljningen går som smort… Läs mer.