Staden – parasit eller räddning?

Staden-framtida kollaps eller räddning?
Staden-framtida kollaps eller räddning?
Staden-framtida kollaps eller räddning?
Staden-framtida kollaps eller räddning?

Källa: DN.se. Mindre bostadsyta, kollektiva transporter och möjlighet att cykla till jobbet – vissa menar att den tätbebyggda staden är mer miljövänlig än livet på landet. Andra ser staden som en ohållbar, resursslukande parasit på landsbygden.

Stadsråttan är coolare än bondkatten. Det är bara att jämföra hur många produkter som säljs med prefixen urban respektive rural. Staden står för hastighet, förändring och högteknologi – en associativt tacksam grund för både marknadsföring och identitetsbyggen. Möjligheten att förverkliga sig själv i stadens flöde av varor och livsstilar tycks vara en central drivkraft i den globala urbaniseringen, som år 2006 passerade punkten där det bor fler människor i världens städer än på landsbygden. Läs mer.