Staden – det enda hållbara?

Ekobyn Smeden utanför Jönköping
Ekobyn Smeden utanför Jönköping
Ekobyn Smeden utanför Jönköping

Källa: hallbarstad.se. Idag får bilden av den tätbyggda staden stå ensam modell för vad som är hållbart. Det gör att vi utesluter andra sätt att planera och bygga vårt samhälle på. Vi riskerar därmed att underminera hela arbetet med att skapa en hållbar framtid. Att en väl fungerande mindre ort med egen skola, affär, närhet till livsmedelsproduktion och grönytor skulle kunna vara ett hållbart alternativ är enligt tjänstepersonalen på länsstyrelsen otänkbart. För när den förtätade staden är Det hållbara, är allt utanför staden per se ohållbar. Läs även