Spara på avfallshanteringen

Källa: www.gardochtorp.se. Sveriges bostadsrättsföreningar betalar 100-tals miljoner kronor för mycket för sin avfallshantering – bara föreningarna i Stockholm skulle kunna spara mellan 90 och 450 miljoner.

Svenska Recycla.se har på rekordtid etablerat sig som Sveriges ledande handelsplats för återvinning och avfallsrelaterade tjänster. Privatpersoner och företag som vill bli av med avfall eller restprodukter använder tjänsten gratis för att kostnadsfritt ta emot offerter på hantering från godkända återvinningsaktörer. En växande grupp kunder är bostadsrättsföreningar som inser att det finns pengar att spara, samtidigt som avfallet tas om hand på ett miljömässigt bra sätt. Läs hela artikeln här.

Bild: Gård och torp.