Solkraft istället för kolkraft -kampanj för ren el

Solkraft istället för kolkraft! På en yta motsvarande Bornholm, 2,5 x 2,5 mil, kan man producera ungefär lika mycket solkraft som 12 kolkraftverk (cirka 60 TWh), säger Telge energi som nu driver  driver soluppropet.  Läs mer här;  “Koldioxidutsläppen på jorden ökar dramatiskt. Vi står inför en klimatkris där haven försuras och isbergen smälter samtidigt som tundran i Ryssland tinar, vilket skapar dramatiska enorma utsläpp av metangas i atmosfären.

Trots att det inte längre råder någon tvekan om de här problemen lyckas inte världens beslutsfattare komma överens om åtgärder som är tillräckligt effektiva. Därför startade vi Solupproret. För om de stora besluten uteblir måste vi tillsammans göra något för att rädda världen – kilowattimme för kilowattimme. Solen är den energikälla som aldrig sinar

För att öka utbyggnaden av solpaneler erbjuder vi på Telge Energi alla våra solkraftsproducenter bra betalt för elen som de producerar. Ju fler kunder vi får, desto fler solkraftsproducenter kan vi teckna avtal med. Och ju mer solkraft desto mindre miljöfarlig kolkraft blir vi i Europa beroende av.

På en yta motsvarande Bornholm, 2,5 x 2,5 mil, kan man producera ungefär lika mycket solkraft som 12 kolkraftverk (cirka 60 TWh). Du som är kund hos Telge Energi bidrar per automatik till solkraftens utbyggnad då vi från maj 2013 inkluderar solkraft i alla våra kunders avtal. Det är en liten insats för dig, men tillsammans med alla andras små insatser är det en av de största förbättringar som vi just nu kan göra för miljön.” Telge energi