Solel är framtiden

Källa: Kloka hem.com. Att vi måste bli kvitt vårt beroende av fossil energi är de flesta överens om. Solen, urkällan till all energi på jorden, kan bli den stora rena globala energikälla vi så väl behöver. Ny forskning visar att solelen inte bara räcker till – den är renare, effektivare och enklare att producera än andra energislag – det gäller bara att vi satsar på rätt sätt. Läs hela artikeln här.