Småhuspriser påverkas inte av vindkraftverk

Ny teknik: Priserna på småhus är generellt sett inte lägre även om de ligger i närheten av nya vindkraftverk. Det konstateras i en ny rapport. Mer.