Land: Sluta riv kulturarvet- alla tjänar på att bevara gamla byggnader

http://land.se/asikt/sluta-riv-kulturarvet-alla-tjanar-pa-att-bevara-gamla-byggnader-2/