Skydd mot elektrosmog vid nybyggnation

Skärmad kabel-Flex a ray+

I samband med att el dras in i huset alstras elektromagnetiska fält (EMF). EMF är osynliga och tränger igenom byggmaterial, både mellanväggar och ytterväggar. Exakt hur vår hälsa påverkas av detta är inte  klargjort vetenskapligt men det är konstaterat att det kan påverka oss och att vissa människor drabbats. Utifrån försiktighetsprincipen bör därför skärmade elinstallationsrör användas vid elinstallation. 

Betong blockerar elektromagnetiska fält mycket bättre än träkonstruktioner (där strålningen går rakt igenom). Människoskapad el, så kallad växelström, byter riktning 50 gånger i sekunden (50 Hz) i vanliga elinstallationer.

Det magnetiska fältet kräver spänning och neutraliseras genom att man tvinnar kablarna. Det magnetiska fältet mäts med apparat i µT (micro Tesla). Dess kraft är en funktion av strömmens styrka (Ampertalet) och förekommer punktvis vid t.ex. en spis eller en golvvärmeanläggning.
Det elektriska fältet alstras också utan spänning, alltså även om ingen lampa eller apparat är påslagen. Fältet uppstår längs hela elinstallationsröret, där strömmen leds. Det elektriska fältet mäts i V/m (Volt per meter).
Eftersom de flesta installationsrör för el byggs in och därför är osynliga, infällda i väggarna, lämnas den oönskade EMF- exponeringen åt slumpen. En sovplats kan då inrättas där exponeringen är som högst.

Skärmade halogenfria elinstallationsrör

Använd installationsrör som är skärmade. Det finns en ny generation halogenfria installationsrör som är försedda med ett extra ledande hölje och en extra halvledare som lätt kopplas till jordskenan. Dessa rör är dessutom 100 % återvinningsbara. Längs med hela installationsröret (kallas också flexslang) kommer det elektromagnetiska fältet (EMF) att vara skärmat.
En skärmad elinstallation neutraliserar EMF. Därmed tillämpar man försiktighetsprincipen.

Källor: