Skriv under soluppropet för ren el

Källa: Telge energi. I nedanstående artiklar här på portalen kan du läsa om problemet med smutsig kolkraftsel från våra grannländer och hur vi blir miljöbovar utan att veta om det. För att stödja utvecklingen av grön el behöver du aktivt välja ett helgrönt elbolag. ( Greenpeace har rankat elbolagen -se lista här.) De flesta av oss vet att vi står inför en global klimatkatastrof om vi inte snabbt sätter in verkligt effektiva åtgärder. En sådan åtgärd är att öka användningen av ren energi från sol, vind och vatten framför energi från farlig kolkraft. Ett effektivt sätt att påverka utvecklingen i rätt riktning vore att sänka skatten på solkraft och andra förnyelsebara energikällor som vind och vatten. Ändå fortsätter regering och riksdag att beskatta ren energi på samma sätt som den farliga kolkraften.

Protestera mot detta genom att skriva under upproper för sänkt skatt på ren el här som drivs av Telge energi.