Skärmade flexrör minskar elektromagnetisk strålning

Skärmklipp-elrörKälla: Elinstallatören.”Diskussionen om elallergier och riskerna med elektromagnetiska fält blossar upp då och då. Trots att det så här långt saknas vetenskapliga belägg för att elektromagnetiska fält skulle vara farliga i den omfattning vi utsätts för dem är det många som oroar sig. Då kan en lösning vara skärmade flexrör. De minskar strålningen avsevärt”. Mer i PDFlänk från tidningen Elistallatören: http://www.nmcprodukter.se/news_article.php?ar=40