Skadliga färger måste bort

Skärmklipp-grönfärgKÄLLA: ARBETET DEBATT: Vi måste ställa större krav på färgtillverkarna och välja bort produkter som är skadliga. Det skriver Målareförbundets ordförande Mikael Johansson.” Den svenska arbetsmarknadshistorien är tyvärr full av berättelser om gifter som lett till lidande och dödsfall för generationer av arbetare. Ämnen och tillsatser vars faror man nonchalerat eller inte varit nog försiktig med. För att undvika att historien upprepar sig måste vi agera idag. När landets yrkesmålare samfällt och vid samma tillfälle väljer bort färger kommer det att få ögonblickliga konsekvenser. Var så säkra”! Läs hela artikeln.