Silikatfärg-ett hållbart val för den som ogärna målar

Konstmålning med silikatfärg: Bild:Keim.ch
Konstmålning med silikatfärg: Bild:Keim.ch
original_stein_am_rhein_fassade-keim
Originalmålning, stein_am_rhein. Källa:keim.ch

Text: Cathrine Bülow. Silikatfärg är en mineralfärg med silikat, vattenglas, som bindemedel. Kanske är färgen det bästa valet för den som inte gillar att måla. Utmärkande för silikatfärgen är nämligen den extremt långa hållbarheten. Färgen nöts föga av tidens tand och är UV-beständig. En silikatmålad yta kan stå sig i hundra år utan ommålning, vilket historiska byggnader målade med färgen utgör bevis på! Så målar du huset idag och det stannar i släkten behöver dina barn och barnbarn alltså inte tänka på den saken.

Silikatfärgen är också ett hållbart val miljömässigt. Den baserar sig på naturliga ingredienser. Att ommålning behöver göras extremt sällan bidrar så klart till att spara på naturresurserna.

Silikatfärgen är traditionellt en färg för mineraliska underlag men en variant anpassad även för trä och andra underlag finns nu.

Att färgen är mineralisk har dock inget med underlaget att göra utan betyder alltså att bindemedlet är mineraliskt, i detta fall bestående av kaliumsilikat. Andra mineralfärger är kalk- och lerfärg. Färgämnet i en mineralfärg behöver dock inte vara mineraliskt. Silikatfärg kallas också vattenglasfärg eller Keimfarbe (efter uppfinnaren Adolf Wilhelm Keim).

Historia

Det var alkemister på jakt efter guld som upptäckte glasartade skimrande pärlor i eldstäder. Det var sand blandat med kaliumklorid som under värme smälte till glaskulor = vattenglas. Den första industriella produktionen av vattenglas gjordes i början av 1900-talet. Vattenglaset tillverkades bl.a. i form av skivor som användes som fönsterglas. De första försöken med silikatfärger gjordes omkring 1850, då färgen användes för fasadmålning, på i München Pinakothek. Men pigment som inte var vattensäkra (jordpigment) användes spolades färgen ut från vattenglaset.

Silikatfärgen utvecklades sedan och patenterades 1878 av forskare Adolf Wilhelm Keim och produceras fortfarande av Keimfarben i Augsburg.

Konstmålning med silikatfärg: Bild:Keim.ch
Konstmålning med silikatfärg: Bild:Keim.ch

 

En trigger för Keim att bedriva intensiv forskning och utveckling av färgtypen var kung Ludwig I av Bayern. Den konstälskande monarken var mycket imponerad av de färgstarka kalkfreskerna i norra Italien och ville uppleva dessa konstverk i sitt eget konungarike Bayern. Men vädret norr om Alperna, var mycket råare och förstörde konstmålningar på kort tid. Det blev därför ett genombrott när Keim lyckades utveckla en färg som såg ut som kalkfärg, men var hållbar över en längre tid.

Schwyz rathaus. Källa: Keim.ch
Schwyz rathaus. Källa: Keim.ch

Idag finns originalsilikatmålningar från 1800-talet fotfarande att beskåda. Till exempel inn “White Eagle” i Stein am Rhein och i Stadshuset i Schwyz (1891). De är imponerande bevis på färgens hållbarhet.

Egenskaper

Vattenglaset ger en extremt stabil förbindelse mellan färg och underlag. Dessutom gör det färgen mycket resistent mot UV-påverkan. Medan organiska plastbindemedel, som akrylat-eller silikonhartsdispersioner blir spröda av UV-strålning vilket med tiden leder till kritning och sprickbildning, förblir vattenglaset stabilt.

Färgen binder extra bra till ett underlag som innehåller kisel. Därför är färgen mycket lämplig för mineraliska underlag som tegel, puts och betong.

Silikatfärg är, i likhet med andra mineralfärger, hygroskopiskt dvs. fuktgenomsläppligt. Färgenkan både ta upp och avge fukt vilket förhindrar att fukt stannar kvar i t.ex. ett underliggande murverk. Detta påverkar ocksåvärmeåtgången positivt då ett fuktigt murverk snabbt förlorar sin isoleringsförmåga och därmed kräver mer uppvärmning.

Att väggarna hålls torra minskar dessutom risken för alg och svampangrepp. Den höga alkaliniteten i vattenglaset verkar antiseptiskt på samma sätt som för kalkfärger och ger ett skydd mot angrepp av mikroorganismer. Konserveringsmedel blir därför överflödiga.

I motsats till plastfärger blir en yta målad med mineralisk färg inte statiskt elektrisk eller klibbig när den utsätts för värme( termisk plasticitet). Det betyder att den inte heller drar åt sig smuts och damm. Silikatfärgen är värmebeständig och icke brännbar, inga bubblor bildas vid brand även om underliggande puts skulle spricka.

Miljö

Silikat färger är skonsamma mot miljö och hälsa både under produktion och under användande och innehåller inga miljöbelastande ingredienser eller organiska lösningsmedel.

Den långa livslängden spar resurser. Därför är Silikatfärger populära inom hållbart byggande, speciellt i Tyskland där färgtypen är mer känd.

Olika typer av silikatfärger

Det finns idag tre typer av silikatfärger: Den ursprungliga typen (2-komponnetssilkatfärg) där ytan först målas med färgpigment uppslammat i vatten och därefter förseglas med kalivattenglas. Det finns fortfarande sådan färg att köpa vilken är den allra bästa ur miljösynpunkt. Men målningen kräver stor skicklighet av användaren. Den används framför allt på historiska byggnader.

På femtiotalet utvecklades den första färdigblandade silikatfärgen( dispersionssilikatfärg). Denna färgtyp är idag den vanligaste då den är så mycket enklare att använda. Beroende på fabrikat är den inte alltid lika ren och naturlig som 2-komponentsfärgen då stabilisatorer och filmbildare kan ingå men i jämförelse med vanliga plastfärger är den ändå att föredra då tillsatserna är betydligt färre och huvudämnet är silikat och pigment istället för plast. Välj en silikatfärg från en naturfärgsfirma med uttalad miljöprofil för att försäkra dig om en så miljöanpassad produkt som möjligt.

Färgpigment
Mineralpigment. Bild: Cathrine Bülow

Sedan 2002 finns det en tredje kategori av silikat färg, den så kallade Sol-silikatfärgen. Den innehåller en blandning av kiseldioxidsol och vattenglas som bindemedel. Innehållet av en mindre mängd organiskt bindemedel gör den möjlig att använda också på icke mineraliska underlag då vidhäftningen här sker både kemiskt och fysikaliskt. Sol-silikatfärgen kan därmed användas också på gipsskivor, på tapeter, trä osv. Det har visat sig att silikatet har träskyddande, och antimögelverkande förmåga genom att den som tidigare nämnts är antiseptisk.

Källa: Keimfarben, wikipedia.de