SÄG NEJ TILL HORMONSTÖRANDE KEMIKALIER

Uppblåsbara badleksaker innehåller mycket ftalater.
Uppblåsbara badleksaker innehåller mycket ftalater.
Uppblåsbara badleksaker innehåller hormonstörande ämnen

Källa: https://www.no2hormonedisruptingchemicals.org/sv

UPPMANA EUROPEISKA KOMMISSIONEN ATT SKYDDA VÅR HÄLSA GENOM ATT TA BORT DE HORMONSTÖRANDE KEMIKALIERNA UR VÅRA LIV!

Hormonstörande kemikalier är kemikalier som kan störa de naturliga hormonerna vi har i kroppen.

Vår dagliga exponering för hormonstörande kemikalier– i bland annat maten, sminket, hemmet, arbetsplatserna, skolorna och sjukhusen, måste stoppas för att kunna skydda både nuvarande och framtida generationernas hälsa.

Vetenskapliga bevis länkar de hormonstörande kemikalierna till bland annat bröstcancer, testikelcancer, fertilitetsproblem, diabetes, fetma och inlärning- och beteendestörningar hos barn. Exponeringen stör också djur- och växtlivet.

Läs mer.