Miljövänliga och snygga fönster

 

Fönsterrenovering

Text och bild: Folkes Bygg. Ekobyggportalen har tidigare tagit upp att det ur miljösynpunkt många gånger är bättre att renovera gamla fönster än att installera nya industritillverkade. Om man räknar in vad ett fönsterbyte kostar i form av material, kemikalier, transporter osv är det svårt att räkna hem en miljövinst på fönsterbyte och dessutom kanske du förstör estetiken på ditt gamla hus. För bättre energiprestanda kan du istället installera ett LE-glas i innerbågen. Här är en berättelse om hur miljövänlig fösterrenovering och tillverkning, med massivträ och linoljefärg,  kan gå till från Folkes bygg i norra Skåne:

Under hösten 2013 har vi byggt till snickeriet vid vårt ”högkvarter” i Gubbalyckan, Bössebacken, Hanaskog. Många uppdrag handlar om fönster. Mycket är fönsterrenovering men vi tillverkar också många nya fönster. Det kan vara en kund som vill komplettera med ett nytt fönster lika de befintliga. Eller vill byta ”tillbaka” från dåliga 80-talsfönster som är uppruttna, till 20-talsstil för att passa bättre i sitt hus.

 

annons_FolkesBygg (1)

En typisk fönstrerenovering kan gå till så här:

  • En kund kommer hit med rötskadade fönsterbågar. Alternativt att vi hämtar dem hos kunden.
  • Fönstret glasas ur och färgskrapas rent från täta färger (plast och alkydolja).
  • Fönserbågen trälagas vid rötskador, ofta i nedersta delen. Vi har kådrik, långsamtväxande snickerifur att tillgå. Där väljer vi de bästa bitarna till de mest utsatta delarna.
  • Fönstret glasas och kittas med linoljekitt. Till glas använder vi antingen samma glas som de kom med, eller begagnat/nytillverkat munblåst eller dubbelvalsat glas. Vi har naturligtvis även planglas och valsat glas att tillgå.
    fonsterDubbelvalsat glas är ett bra alternativ till munblåst. Priset är betydligt lägre men utseendet är nästan lika vackert. Är det en innerbåge, byter vi gärna till lågemissionsglas för bättre energivärde. Studier har visat att rätt gjorda och installerade träfönster av äldre modell kan vara lika energieffektiva som moderna. Då har de traditionella dessutom den fördelen att de går att underhålla. Vilket i längden gör dem billigare. Men framför allt mer miljövänliga och vackra!
  • Slutligen målar vi fönstret med äkta linoljefärg. Eller så målar kunden dem själv. Vi kan även ta hand om enbart trälagningarna, ifall kunden är en ”gör-det-självare”. Alla möjligheter finns.

Läs mer här.