RENÄSSANS FÖR MASSIVA STENHUS

Passiv solvärmeBärande murverk, massiva stenhus, har traditionellt varit den dominerande byggnadskonstruktionen i våra städer – både i äldre tiders massiva tegelhus och i funkishusens lättbetong- och lättklinkerkonstruktioner. Senare övergavs de bärande murverken till förmån för gjuten betong och lättbyggnadstekniker.

Sunda hus som inte möglar

”Men åter har man nu fått upp ögonen för det bärande murverkets många fördelar och byggprojekt i massivteknik har genomförts i landet de senaste åren. Framför allt har man byggt i lättbetong men även i tegel och lättklinker. Tekniken ger sunda och hållbara hus med lång livslängd. Stenhusets tunga stommar är värmemagasinerande och klimatutjämnade. Underhållskostnaderna är låga och murarna vackra”, säger Cathrine Bülow, utgivare, Ekobyggportalen.se.