Reflektioner kring Ekobyggmässan i Kista

Ekobyggmässan i Kista lovordas av byggpressen och beskrivs som en succé. Snart är ekobyggande på var mans och kvinnas läppar i byggbranschen. Men innebär det att vi verkligen går mot en grönt byggande eller är  det ett urvattnande av begreppet “ekobygg”?   Mari Elfving, Dalarö Hampa & Miljö AB, besökte mässan. Här är hennes reflektion: För en dryg vecka sedan besökte jag Ekobyggmässan i Kista. Det var intressant att se vilka som var huvudsponsorerna, vilka som ställde ut och i vilken bemärkelse detta var en miljömässa. Ekologisk lax på lunchen, bra där!

Mycket handlade om att få upp problematiken till ytan, kändes det som, vilket kanske inte de STORA i byggbranschen har gjort ännu. Vi andra hajade ju till för några år sedan.  Ändå verkar det pågå arbete och studier kring dels resurs- och energislöseri samt farliga ämnen i vår omgivning hos de stora byggföretagen, som i detta forum kan lyftas fram utan att verka hysteriskt domedagsaktiga. Konferens och seminarier om olika projekt med hållbarhet och Sweden Green Building Conference pågick parallellt med mässan.

Flera företag som klassificerar och bedömer byggvarors lämplighet i olika situationer och i förhållande till beställarens krav, liksom konsultfirmor och arkitektkontor som vill hjälpa till att leda branschen mot ett hållbarare arbetssätt var representerade. Hållbarhet på väldigt stor skala – i stadsplanering och landsbygdsutveckling fanns med.
Men det fanns förvånansvärt lite riktiga fysiska lösningar eller ens hållbara byggprodukter med på mässan. Praktiskt taget inga riktigt små företag.

NCC, Skanska, Akademiska Hus, WSP och Siemens är huvudsponsorer. De som, antagligen, genom sina verksamheter påverkar hur vårt samhälle byggs till väldigt stor del. De inser att vi har problem, och letar febrilt efter lösningar och material som funkar i denna stora skala, och genom att sponsra och delta i denna mässa hoppas de kanske kunna uppmuntra innovativa, hållbara idéer för framtiden.

Hoppas jag.