Rapport från Eco Build i London

DSC00982small[1]Nyligen ägde årliga Eco Build i London rum. En gigantisk byggmässa med fokus på hållbarhet, där utställare från hela världen möts.

-Utställningshallen skulle lätt kunna rymma byn jag bor i ( Vännäs), konstaterar Ekobyggportalens expert Marcel Belkalder som var där.

Det fanns många utställare från Lettland, Estland, Litauen, Österrike, Tyskland, Belgien, Portugal såväl på energisidan som när det gäller byggsystem och material, berättar Marcel Belkalder. Svenska företag som till exempel Värmebaronen fanns också på plats. Och kinesiska företag med solceller var välrepresenterade.

På den “ekologiska byggmässan” i London fanns såväl nygamla byggmaterial som fårull, halm, hampa, och olika Tretex varianter” som nya lösningar.DSC00964small[1]

– Hur  eko mässan är går att diskutera. Kommersiella intressen har ibland vägt tyngre än miljö,  menar Marcel och berättar att även miljömässigt tveksamma material som till exempel tätningsmedel med plast och trögflytande kemikalier och väggblock med skumplastisolering ställdes ut.

En mer miljövänig vägglösning som visades var ”timmer” med isolering av hampa resp. träullstyp. Denna typ av vägg har dock svårt att uppfylla svenska energikrav.

DSC00983small[1]
Energilösningar med Zerokoncept
 Gröna pannor

På energsiidan visades 5:e generationens pannor med lambdasond och en biopanna med ånggenerator för elalstring. Ett koncept med biopanna och solfångare i färdig modul fanns också att beskåda.

Brittiskt omställningsprogram

I Storbritannien har ett omställning program med olika subventioner lanserats, berättar Marcel. Det inkluderar bland annat 20 års subventioner för förnyelsebar värme i egna hem, 7 år för hyreshus samt subventioner för grön el och isoleringsåtgärder.

Svenska Värmebaronen visade att en hyresvärd som investerat i en biopanneanläggning kan få bidrag på 3000 pund per år under 20 års  tid.