Rädda träbordet!

Källa: Kloka hem. Trä är trä, även faner är trä, och den ytbehandlingsmetod som passar på det ena omålade träslaget passar oftast på det andra. Vilken typ av behandling man väljer har mer att göra med vilket resultat man vill uppnå än vilket träslag man jobbar med – även om resultatet kan skilja något beroende på om träet är storporigt som till exempel ek, eller småporigt, som exempelvis björk eller valnöt. Läs mer.