Program för solfångare blir global standard

Källa: VVS-forum. Nu finns ett verktyg för att beräkna energiutbyte från solfångare. Det är utvecklat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och ingår nu i kvalitetsmärkningen för solfångare, Solar Keymark. Läs artikeln här.