Plastfärgsindustrin försöker knäcka miljöprofilerad uppstickare

FärgPlastfärg är en megaprodukt på byggvarumarknaden och en gigantiskt buisness för tillverkarna. De uppstickare som utmanar plastnormen ses  inte med blida ögon, i alla fall inte om de börjar synas och höras. Som färgtillverkaren Färgbygge som inlett ett samarbete med butikskedjan Colorama. Företaget stäms nu av  branschorganisation Sveff:s servicebolag för sin marknadsföring av en ny typ av miljö- och hälsoinriktad inomhusfärg. Färgen består huvudsakligen av mineraler och förnyelsebara, biologiskt nedbrytbara råvaror. Den görs utan tillsatser av vanligen förekommande men allergiframkllande thiazolinoner som konserveringsmedel.

Bra tycker medvetna konsumenter och även Målarförbundet som oroar sig för de konventionella färgernas hälsopåverkan hos sina medlemmar. Men ingen utmanar ostraffat den mäktiga kemiindustrin. När alternativa produkter blir ett hot mot kassaklirret slår  giftlobbyn till. Med stämningar, hot, påtryckningar eller andra medel.  För att rädda produkter som Glykosfat och PVC eller motarbeta en skärpt kemikalielagstiftning i EU.    2106 stämdes COOP för sin marknadsföring av ekologiska livsmedel. Nu är det alltså Färgbygge  som hamnat i skottgluggen och advokaten är den samme som Svenskt Växtskydd använde mot  COOP.

I motsats till oss som vill se en grön utveckling i samhället, som vill att miljöalternativen ska vara lätta att hitta i den vanliga handeln och att produkterna ska synas i reklamen, finns det uppenbarligen mäktiga aktörer som vill motsatsen. Dessbättre håller tiden på att komma ifatt dem. De miljömedvetna konsumenterna blir allt fler och går inte att stoppa.  När  kemilobbyn så övertydligt pekar ut sig själva som the  Bad Guys riskerar de i själva verket att misskreditera sig själva. Hur vore det att lägga lite mer energi på grön produktutveckling istället för på stämningar? / Cathrine Bülow Ekobyggportalen

Läs vidare. Färgbygge: – “Informationen om färgerna är rena fakta av stort allmänintresse, som branschorganisationen Sveff nu uppenbarligen vill hindra oss att informera konsumenterna om, säger Färgbygges VD Markus Zoffmann.

Stämningen föregicks av en omfattande brevväxling mellan parterna där Färgbygge gjorde avsevärda ändringar i sin marknadsföring och upphörde med vissa budskap som kunde vara missvisande. Sveff:s servicebolag valde sedan att ändå stämma Färgbygge och baserar alltså stämningen huvudsakligen på gamla formuleringar som inte längre används i Färgbygges marknadsföring. Redan under de inledande brevväxlingen försökte branschorganisationen Sveff sätta munkavle på Färgbygge genom att, vid hot om stämning, få företaget att skriva på ett avtal som i stort sett skulle förbjuda Färgbygge att berätta om miljöfördelar och hälsomässiga försiktighetsprinciper i den nyutvecklade färgen. Färgbygge kunde dock inte gå med på att förtiga produktfördelarna och har goda belägg för de påståenden man gör i marknadsföringen idag. Företaget har bjudit in Sveff till en dialog kring sakfrågorna, men har inte fått något svar på detta.

– Vi tycker det är självklart att konsumenter och målare måste ges möjlighet att få vetskap om nyutvecklade produkter som innebär faktiska miljöfördelar och undvikande av flera kemikalier som kan påverka hälsan. Att färgtillverkarnas branschorganisation nu så aggressivt går till storms mot detta kan vi bara tolka som att deras medlemmar helt enkelt vill stoppa eller fördröja en tidsenlig utveckling där de själva ligger långt efter, säger Markus Zoffmann.

– Sveff:s taktik tycks vara att stämma oss brett med hot om vite på 2 miljoner kronor för att tysta en uppstickare, nu när vi finns i omkring 200 butiker. Tidigare var det helt tyst från branschorganisationen. Marknadsföringspåståenden liknande flera av de som Sveff:s servicebolag nu stämmer oss för förekommer dessutom bland Sveff:s egna medlemsföretag.

Värt att notera är att ledande personer i Sveff också återfinns i KTF (Kemisk Tekniska Företag) där Svenskt Växtskydd ingår, som nyligen stämde Coop för en reklamfilm om ”ekoeffekten”.

– Ur ett större perspektiv kan man här ana en stark kemilobby som vi anser nu använder marknadsföringslagen för att skydda sina egna intressen och arbeta emot hållbart nytänkande och många konsumenters intressen, säger Markus Zoffmann.

– Vi på Färgbygge har goda belägg för de budskap vi idag använder i vår numera ganska återhållsamma marknadsföring. Vi vill vara en aktör som driver utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle och vi vill minska kända hälsorisker kring färg. Det kommer vi att fortsätta med.

För mer information, kontakta:

Markus Zoffmann, VD, markus@fargbygge.com, 070-344 58 42

Läs mer om sakfrågan i Målarnas facktidning.

Färgbygge tillverkar färg på ett hantverksmässigt sätt och lägger stor omsorg kring miljö och hälsa. Företaget har producerat färg i nära 40 år och har en lång tradition av naturnära produktutveckling. Under senare år har Färgbygge genomfört en storsatsning och utvecklat en ny generation inomhusfärger som huvudsakligen består av mineraler, förnyelsebara råvaror och görs utan tillsatser av konventionella konserveringsmedel såsom MIT och BIT.

Läs mer på fargbygge.se

Färgbygge tillverkar färg på ett hantverksmässigt sätt och lägger stor omsorg kring miljö och hälsa. Företaget har producerat färg i nära 40 år och har en lång tradition av naturnära produktutveckling. Under senare år har Färgbygge genomfört en storsatsning och utvecklat en ny generation inomhusfärger som huvudsakligen består av mineraler, förnyelsebara råvaror och görs utan tillsatser av konventionella konserveringsmedel såsom MIT och BIT.