Pengar till energimedvetna företag

Källa: Livinggreen Det går att påverka de höga energi-räkningarna. Energimyndigheten kan ge företag 50 procent av vad det kostar att göra en energikartläggning, maximalt 30 000 kronor.Företag som använder mer än 500 MWh per år kan få hjälp att bli både mer klimat-smarta och mer lönsamma. Genom energi-kartläggning får företaget en rad förslag på lönsamma åtgärder för att effektivisera energi-användningen. Därefter åtar sig företaget att genomföra åtgärder, och kan på så sätt minska både sin miljöpåverkan och sina kostnader.

Läs mer om stödet hos energimyndighten genom att klicka här