Välj miljö och hälsovänlig färg

Välj en mijö och hälsovänlig färg.Foto:wikocommons
Välj en mijö och hälsovänlig färg. Foto:wikicommons
Välj en mijö och hälsovänlig färg.Foto:wikocommons
Välj en mijö och hälsovänlig färg. Foto:wikicommons

Text : Cathrine Bülow. Konventionella färger (akrylat-, plast, latexfärger) är inte miljöanpassade. De har petrokemiskt ursprung dvs baseras på olja och påverkar inomhusklimatet negativt genom att de avger konserveringsmedel och andra kemikalier i små mängder under lång tid.

Välj därför bort de vattenlösliga plast- och latexfärgerna som färgbranschen felaktigt saluför som miljövänliga. Använd istället naturliga, kemikaliefria färgtyper som linoljefärg, slamfärg, silikatfärg, lerfärg och äggoljetempera. Läs mer.