Odla långsamt, lätt och lustfyllt

Källa:Klokahem.com. Tvärtemot vad många tror handlar inte Slow gardening om att vara lat.
– Ingalunda, det handlar om utnyttja tiden mer effektivt. Välj dina sysslor omsorgsfullt och utgå från naturens rytm, platsens förutsättningar och väl anpassade plantor. Livet är fullt av krav – varför låta trädgården bli ett av dem, säger Felder Rushing.

 Felder Rushing hänger inte upp sig på givna regler för trädgårdsdesign eller steg för steg instruktioner i handböcker. Han envisas med att vara oberoende, kontemplativ, ostressad och bekymmersfri. Läs hela artikeln här.