Odla hållbart

Källa: Gård och torp.Som en motreaktion på de ekologiska problem som uppstod i det allt mer industriella jordbruket under 1970-talet, utvecklades permakulturen. Odlingsmetoden strävar efter att skapa en helhet i trädgården, där varje del är till nytta för en annan del. Alla trädgårdar kan planeras utifrån principerna, liten som stor – vi lär dig hur.Läs artikeln här.