Ny målarfärg – energibesparing eller lurendrejeri

Källa:Hemoch hyra.se. Kan färg som målas på hyreshus leda till minskad energiförbrukning? Det är en fråga som debatteras hårt. Botkyrkabyggen har prövat färgen och överväger att använda den mer. Färgen som målats på några hyreshus i Storvreten sägs enligt bolaget som utvecklat produkten leda till energibesparingar till en förhållandevis låg kostnad. Botkyrkabyggens preliminära beräkningar visar också att energiförbrukningen minskade med 12 procent jämfört med ett hus som inte målats.

Men Folke Björk, professor i byggnadsteknik på KTH, med specialistkunskap inom energibesparing och fuktskydd är skeptisk till färgen och företaget…Läs mer.