Nu ska villaägare bli hjältar på biologisk mångfald

fjärilKälla:Forum hållbar stad.En villaträdgård kan vara både en smärre katastrof och ett himmelrike för den biologiska mångfalden. Nu sträcker Helsingborg ut handen till en bortglömd maktfaktor för att öka stadens pollinering och artrikedom. Under 2016 driver staden ett projekt för ökad biologisk mångfald i villaträdgårdar tillsammans med SLU Alnarp. Läs mer