Nordeuropeiskt projekt för ökad användning av ekologiska byggmaterial -och- metoder

Text: Cathrine Bülow. NEES är ett treårigt projekt som står för naturligt, energieffektivt och hållbart ( Natural-Energy Efficient-Sustainable).   Det är universitet och forskningscentra  från  Irland, Nordirland, Skottland, samt arktiska, teknologiska centret på Grönland som ingår i projektet. Från Sverige deltar arkitekthögskolan i Umeå.

Målet med det treåriga projektet är dels att öka användandet av naturliga, hållbara och energieffektiva material i byggandet och dels att utveckla den lokala ekonomin bl.a. genom att fler arbetstillfällen.

Projektet drivs av  norra perifiera programmet som arbetar med att utveckla avlägsna regioner i norra Europa genom att stärka deras sociala, ekonomiska och miljömässiga potential.

Det finns en framtagen modell för bedömning av byggmaterial.  De ska bland annat vara förnyelsebara, lokalt förekommande och ha potentialen att vara kommersiella produkter i och utanför regionen.  Exempel är lokalt timmer, hampa, lin, kalk, halm och återvunnet papper. Att  utveckla designlösningar för bättre miljöprestanda är också viktigt.

Ekohus  på norra Irland

Ekologiskt byggprojekt på Irland

Kännetecknande är också att material och metoder är mindre kapitalintensiva och transport beroende.  Ett exempel på ett NEES projekt är Drumalla House i Carnlough på norra Irland.

Huset uppfördes som ett socialt utvecklingsprojekt och rymmer elva bostäder. Det är är miljöklassat enligt brittisk standard och består av en träregelkonstruktion med hampakalksten. Hampa är en koldioxidbindande, tålig växt med goda isoleringsegenskaper som kan odlas långt upp i norr. Byggnaden är välisolerad och utrustad med solceller. Projektet följs upp med mätning av husets energiförbrukning och undersökningar av hyresgästernas miljöattityder.