Nödvändighetens arkitektur

Text: Cathrine Bülow

Virserums konsthall bakom internationellt upprop för hållbart byggande. Uppropet manar till en socialt och ekologiskt ansvarsfull arkitektur och har spridits till arkitekter över hela världen, från Damaskus till New York. Hållbarhet kommer också att stå i centrum på Konsthallens utställning sommaren 2010.

Ekobyggportalen ringer upp Henrik Teleman, konsthallens chef och uppropets initiativtagare för att få veta mer.

Vad är bakgrunden till uppropet?

¬-Jag blev helt enkelt så trött på alla, föga hållbara, landmärken som det skrivs om i arkitekturtidningarna, säger Henrik. Det handlar så mycket om ikoner vilkas syfte är att väcka sensation. Hela tiden hör man begreppet hållbarhet men det är inte så vi bygger.

Dålig stadsplanering och spekulation ger stora sociala klyftor, långa transporter och resursslöseri. Byggande och boende är en av de främsta källorna till miljöförstöring och klimatpåverkan. Dagens miljöproblem är globala. Den tänkande människan ser nödvändigheten att ta utmaningarna på allvar.

– Begreppet hållbarhet ställer faktiskt krav på vårt sätt att bygga och planera städer bortom det vi ser idag. Miljöproblem och enorma sociala problem måste lösas, säger Henrik som tillsammans med professor Claes Caldenby på Chalmers tekniska högskola formulerat uppropet.

Virserums konsthall ligger i gamla möbelbyggartrakter i smålands djupaste skogar. Konsthallen arbetar mycket med träarkitektur och har därför kommit att engagera sig alltmer i hållbarhetsfrågor. Trä är ett exempel på ett material med många ekologiska fördelar. Det är förnyelsebart, klimatneutralt och binder koldioxid.

Varför bygger vi fortfarande så dåligt?

– Dagspolitiken överskuggar framtidens krav. Arkitekturdebatten är väldigt snäll om man jämför med konstdebatten, säger Henrik som själv är bildkonstnär i grunden.

Vem äger frågan?

– Vi alla tillsammans, arkitekter, konsumenter, byggföretag och politiker, menar Henrik som anser att utmaningen är att få till en diskussion om hållbarhet på bred front.

Det räcker inte att litet gäng entusiaster engagerar sig eller att det blir en teknisk fråga för experter.

Hur ser då nödvändighetens arkitektur ut?

– Arkitekturens framtid finns i begränsningarna, menar Henrik och berättar om en snyggt designad italiensk stol som han ville ha med på en utställning men sedan valde bort av miljöskäl då den var tillverkad i aluminium.

Som ett positivt exempel lyfter han fram Fare studio, en italiensk arkitektbyrå som bland annat ritat hållbart utformade vårdcentraler i Afrika. Projekt med stort socialt och ekologiskt ansvar. Till exempel sker inte luftkonditioneringen med hjälp av energikrävande fläktar. Istället tillämpas traditionell kunskap om hur man med rätt typ av konstruktion kan kyla byggnader i varma länder.

I- och u-ländernas arkitektur kommer att närma sig varandra, spår Henrik. Ett mindre resursförbrukande byggande krävs av både ekologiska och ekonomiska skäl. Men Henrik tror inte att det kommer betyda en lägre livskvalitet utan att det istället kan leda till ett annat och bättre sätt att leva.

I uppropet beskrivs nödvändighetens arkitektur som ansvarsfull, omsorgsfull, hållbar, rättvis och öppen. Kortsiktig teknik och kortsiktiga lösningar måste väljas bort. Eftertanke säkrar istället långsiktig ekonomi och ekologisk hållbarhet. Det sistnämnda innefattar bland annat korta transporter, kretsloppstänkande och nyttjande av förnyelsebara resurser.

Enligt manifestet måste arkitekturen även motverka sociala och globala klyftor och förhindra segregation och slum. Den ska också inbjuda till dialog. ”Den arkitektur som är öppen för förändring och deltagande blir älskad och får ett långt liv” lyder appellens avslut.

Debattera nödvändighetens arkitektur

Den som vill engagera sig kan besöka konsthallens blogg. Arkitekter från hela världen uppmanas också att skicka in exempel på nödvändighetens arkitektur. Utvalda bidrag visas upp som en del av sommarens utställning TRÄ 2010- i år med fokus på ekologiskt och socialt ansvar. Namnet till trots måste bidragen inte vara av trä. I Sverige är trä ett naturligt val, men kanske inte i Afrika, menar Henrik.

Ett seminarium anordnas 29 juni. Konsthallen gästas då av internationellt kända arkitekter som diskuterar hållbarhet.

Länk till uppropet: http://www.virserumskonsthall.com/php/pdf/upload/nodvark.pdf

Blogg: http://nodvandighetensarkitektur.blogspot.com

info@virserumskonsthall.com

www.virserumskonsthall.com