NCC lämnar alternativa miljöanbud

Alla större anbud som NCC lämnar kompletteras snart med ett grönt sidoanbud. I alternativet får kunden erbjudande om klimatkompensation och en byggarbetsplats med lägre miljöpåverkan.

Läs mer